14 พฤษภาคม 2552

บันทึกการทำงานหลังจากจบการศึกษา

สถานที่ทำงาน
หจก. นิวศิริพร เดินรถ
สถาบันสอนภาษาอังกฤษครูเบริด์

เงินเดือนที่ได้รับ
หจก.นิวศิริพร เดินรถ (เป็นกิจการของครอบครัว) ยังไม่ได้ระบุเงินเดือน
สถาบันสอนภาษาอังกฤษครูเบริด์ (งานพาร์ทไทม์) คอร์ดละ 1,500 บาท ช่วงละ 3-4 คอร์ด

ลักษณะงานที่ทำ
หจก.นิวศิริพร เดินรถ = ติดต่องานกับลูกค้าเจรจาและตกลงการทำสัญญาว่าจ้างรถบัสของบริษัท
พร้อมทั้งจัดทำเอกสารการเสนองานให้กับลูกค้าไม่ว่าจะเป็นภาครัฐฯ หรือลูกค้าทั่วไป
สถาบันสอนภาษาอังกฤษครูเบริด์ = สอนภาษาอังกฤษด้านแกรมม่าให้กับนักเรียนชั้นมัธยมต้นและมัธยมปลายในช่วงปิดเทอมและเปิดเทอม

การงานที่ได้ทำตรงตามวุฒิ
การงานที่ได้ทำตรงตามวุฒิที่จบเป็นบางส่วนในเรื่องของการใช้โปรแกรมต่างไม่ว่าจะเป็น Microsoft office , Photoshop ฯลฯ

28 กุมภาพันธ์ 2552

บันทึกการปฏิบัติการฝึกงาน (ครั้งที่ 17) 23 - 27 กุมภาพันธ์ 2552

สิ่งที่ได้จากการทำงาน
- บันทึกรายการรับรถประจำวัน
- เสริฟ์น้ำให้ลูกค้า
- เขียนใบเสร็จรับเงินคำนวณ VAT
- บันทึกข้อมูลความเสียหายของรถลูกค้าตามใบเคลมช่าง ผ่านระบบ E-garage
- ส่ง E-mail ให้บริษัททิพยะประกันภัย
- Print เอกสารนำมาแนบเรื่องขออนุมัติปิดเรื่องของบริษัท มิตรแท้ประกันภัย ในระบบออน์ไลน์ http://e-claim.mittare.com/

สิ่งที่ได้เรียนรู้
-----------------------------

ปัญหาที่พบบ่อย
-----------------------------

ข้อเสนอแนะ
-----------------------------

21 กุมภาพันธ์ 2552

บันทึกการปฏิบัติการฝึกงาน (ครั้งที่ 16) 16 - 20 กุมภาพันธ์ 2552

สิ่งที่ได้จากการทำงาน
- เขียนใบเสร็จรับเงินคำนวณ VAT
- บันทึกรายการรับรถประจำวัน
- เสริฟ์น้ำให้ลูกค้า
- ตรวจสอบข้อมูลเอกสารกับระบบ E-garage ว่าเอกสารถูกต้องตรงกันหรือไม่
- ถ่ายเอกสาร
- ตรวจสอบรายการแจ้งค่าซ่อมตามใบเคลมที่ Print ออกมาจากระบบ E-garage
- บันทึกข้อมูลของบริษัท เอเชียประกันภัย ผ่านระบบออน์ไลน์ http://eclaim3.emcsthai.com/eclaim/
- ส่งแฟกซ์ให้บริษัทประกันภัย
- ส่ง E-mail ให้บริษัททิพยะประกันภัย

สิ่งที่ได้เรียนรู้
-----------------------------

ปัญหาที่พบบ่อย
-----------------------------

ข้อเสนอแนะ
-----------------------------

14 กุมภาพันธ์ 2552

บันทึกการปฏิบัติการฝึกงาน (ครั้งที่ 15) 9 - 13 กุมภาพันธ์ 2552

สิ่งที่ได้จากการทำงาน
- บันทึกรายการรับรถประจำวัน
- เสริฟ์น้ำให้ลูกค้า
- Print เอกสารนำมาแนบเรื่องขออนุมัติปิดเรื่องของบริษัท มิตรแท้ประกันภัย ในระบบออน์ไลน์ http://e-claim.mittare.com/
- ส่งแฟกซ์ให้บริษัทประกันภัย
- บันทึกข้อมูลของบริษัท เอเชียประกันภัย ผ่านระบบออน์ไลน์ - http://eclaim3.emcsthai.com/eclaim/
- ส่ง E-mail ให้บริษัททิพยะประกันภัย และ บริษัท กรุงเทพประกันภัย

สิ่งที่ได้เรียนรู้
-----------------------------

ปัญหาที่พบบ่อย
-----------------------------

ข้อเสนอแนะ
-----------------------------

07 กุมภาพันธ์ 2552

บันทึกการปฏิบัติการฝึกงาน (ครั้งที่ 14) 2 - 6 กุมภาพันธ์ 2552

สิ่งที่ได้จากการทำงาน
- บันทึกรายการรับรถประจำวัน
- ส่งแฟกซ์ให้บริษัทประกันภัย
- เสริฟ์น้ำให้ลูกค้า
- เขียนใบเสร็จรับเงินคำนวณ VAT
- ตรวจสอบข้อมูลเอกสารกับระบบ E-garage ว่าเอกสารถูกต้องตรงกันหรือไม่
- ส่ง E-mail ให้บริษัททิพยะประกันภัย
- ตรวจสอบอะไหล่รถที่สั่งมาส่ง

สิ่งที่ได้เรียนรู้
-----------------------------

ปัญหาที่พบบ่อย
-----------------------------

ข้อเสนอแนะ
-----------------------------

31 มกราคม 2552

บันทึกการปฏิบัติการฝึกงาน (ครั้งที่ 13) 26 - 30 มกราคม 2552

สิ่งที่ได้จากการทำงาน
- บันทึกรายการรับรถประจำวัน
- ตรวจสอบอะไหล่รถที่สั่งมาส่ง
- เสริฟ์น้ำให้ลูกค้า
- รับโทรศัพท์ลูกค้า
- ตรวจสอบรายการแจ้งค่าซ่อมตามใบเคลม
- บันทึกข้อมูลของบริษัท เอเชียประกันภัย ผ่านระบบออน์ไลน์ - http://eclaim3.emcsthai.com/eclaim/
- ถ่ายเอกสาร

สิ่งที่ได้เรียนรู้
-----------------------------

ปัญหาที่พบบ่อย
-----------------------------

ข้อเสนอแนะ
-----------------------------

24 มกราคม 2552

บันทึกการปฏิบัติการฝึกงาน (ครั้งที่ 12) 19 - 23 มกราคม 2552

สิ่งที่ได้จากการทำงาน
- เสริฟ์น้ำให้ลูกค้า
- บันทึกรายการรับรถประจำวัน
- เขียนใบเสร็จรับเงินคำนวณ VAT
- ส่ง E-mail ให้บริษัททิพยะประกันภัยและบริษัทสินมั่นคงประกันภัย
- บันทึกข้อมูลความเสียหายของรถลูกค้าตามใบเคลมช่าง ผ่านระบบ E-garage

สิ่งที่ได้เรียนรู้
-----------------------------

ปัญหาที่พบบ่อย
-----------------------------

ข้อเสนอแนะ
-----------------------------

17 มกราคม 2552

บันทึกการปฏิบัติการฝึกงาน (ครั้งที่ 11) 12 - 16 มกราคม 2552

สิ่งที่ได้จากการทำงาน
- บันทึกรายการรับรถประจำวัน
- เขียนใบเสร็จรับเงินคำนวณ VAT
- เสริฟ์น้ำให้ลูกค้า
- ตวจสอบข้อมูลเอกสารกับระบบ E-garage ว่าเอกสารถูกต้องตรงกันหรือไม่
- บันทึกข้อมูลความเสียหายของรถลูกค้าตามใบเคลมช่าง ผ่านระบบ E-garage
- ส่งแฟกซ์ให้บริษัทประกันภัย

สิ่งที่ได้เรียนรู้
-----------------------------

ปัญหาที่พบบ่อย
- อ่านลายมือช่างไม่ออก

ข้อเสนอแนะ
-----------------------------

10 มกราคม 2552

บันทึกการปฏิบัติการฝึกงาน (ครั้งที่ 10) 5 - 9 มกราคม 2552

สิ่งที่ได้จากการทำงาน
- บันทึกรายการรับรถประจำวัน
- เสริฟ์น้ำให้ลูกค้า
- ไรท์รูปและประวัติรถของลูกค้าแต่ละคันที่เข้ามาใช้บริการลงแผ่น DVD
- ตรวจสอบข้อมูลเอกสารกับระบบ E-garage ว่าเอกสารถูกต้องตรงกันหรือไม่
- เขียนใบเสร็จรับเงินคำนวณ VAT

สิ่งที่ได้เรียนรู้
-----------------------------

ปัญหาที่พบบ่อย
-----------------------------

ข้อเสนอแนะ
-----------------------------

05 มกราคม 2552

27 ธันวาคม 2551

บันทึกการปฏิบัติการฝึกงาน (ครั้งที่ 8) 22 - 26 ธันวาคม 2551

สิ่งที่ได้จากการทำงาน
- ห่อของขวัญปีใหม่
- เสริฟ์น้ำให้ลูกค้า
- ไปแจกของขวัญปีใหม่ให้บริษัท สินมั่นคงประกันภัย
- บันทึกรายการรับรถประจำวัน
- ส่ง Fax ให้บริษัทประกันภัย
- ตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วน

สิ่งที่ได้เรียนรู้
- การห่อของขวัญต้องใช้ความสวยงามในการห่อเพราะเป็นเหมือนตัวแทนในการแสดงความขอบคุณกับลูกค้า

ปัญหาที่พบบ่อย
------------------

ข้อเสนอแนะ
-----------------

20 ธันวาคม 2551

บันทึกการปฏิบัติการฝึกงาน (ครั้งที่ 7) 15 - 19 ธันวาคม 2551

สิ่งที่ได้จากการทำงาน
- บันทึกรายการรับรถประจำวัน
- เสริฟ์น้ำให้ลูกค้า
- ส่ง Fax ให้บริษัทประกันภัย
- ส่ง E-mail ให้บริษัททิพยะประกันภัย และ บริษัทกรุงเทพประกันภัย
- ห่อของขวัญปีใหม่

สิ่งที่ได้เรียนรู้
- การห่อของขวัญต้องใช้ความสวยงามในการห่อเพราะเป็นเหมือนตัวแทนในการแสดงความขอบคุณกับลูกค้า

ปัญหาที่พบบ่อย
-----------------

ข้อเสนอแนะ
-----------------

13 ธันวาคม 2551

บันทึกการปฏิบัติการฝึกงาน (ครั้งที่ 6) 8 - 12 ธันวาคม 2551

สิ่งที่ได้จากการทำงาน
- เขียนใบเสร็จรับเงิน คำนวณVAT
- บันทึกรายการรับรถประจำวัน
- เสริฟ์น้ำให้ลูกค้า
- บันทึกข้อมูลของรถลูกค้าที่เป็นประกันของบริษัท สินมั่นคง ในระบบ
E-GARAGE ผ่านเครือข่าย http://www.smk.co.th/

สิ่งที่ได้เรียนรู้
- การทำงานต้องใช้ความรอบคอบในการทำงาน ตั้งใจทำงานจะได้ไม่เกิดความผิดพลาด

ปัญหาที่พบบ่อย
- อ่านลายมือของช่างที่เขียนรหัสความเสียหายของรถแต่ละคันไม่ออก สับสนอักษรย่อจึงทำบันทึกข้อมูลผิดพลาด

ข้อเสนอแนะ
-----------------------------

06 ธันวาคม 2551

บันทึกการปฏิบัติการฝึกงาน (ครั้งที่ 5) 1 - 4 ธันวาคม 2551

สิ่งที่ได้จากการทำงาน
- เขียนใบเสร็จรับเงิน คำนวณ VAT
- ตัดป้ายชื่อพนักงานในบริษัทติดบอร์ดของบริษัท
- เสริฟ์น้ำให้ลูกค้า
- บันทึกรายการรับรถประจำวัน
- ส่งแฟกซ์ให้บริษัทประกันภัย

สิ่งที่ได้เรียนรู้
- การทำงานต้องใช้ความรอบคอบและความอดทน

ปัญหาที่พบบ่อย
-----------------------------

ข้อเสนอแนะ
-----------------------------

29 พฤศจิกายน 2551

บันทึกการปฏิบัติการฝึกงาน (ครั้งที่ 4) 24 - 28 พฤศจิกายน 2551

สิ่งที่ได้จากการทำงาน
- เสริฟ์น้ำให้ลูกค้า
- ส่งแฟกซ์ให้บริษัทประกันภัย
- เรียงเอกสารข้อมูลการใช้บริการของรถที่เข้ามาใช้บริการให้กับบริษัทประกันภัย และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
- Print เอกสารนำมาแนบเรื่องขออนุมัติปิดเรื่องของบริษัท มิตรแท้ประกันภัย ในระบบออน์ไลน์ http://e-claim.mittare.com/
- บันทึกรายการรับรถประจำวัน

สิ่งที่ได้เรียนรู้
- การทำงานต้องรอบคอบ ปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็ว
- ได้เรียนรู้ขั้นตอนการทำงานของบริษัทประกันภัยต่างๆ

ปัญหาที่พบบ่อย
- อ่านลายมือจากใบรับรถไม่ออกจึงไม่สามารถที่จะนำมาบันทึกได้
- ไม่ทราบขั้นตอนในการทำงานจากระบบออน์ไลน์

ข้อเสนอแนะ
-----------------------------

21 พฤศจิกายน 2551

บันทึกการปฏิบัติการฝึกงาน (ครั้งที่ 3) 17 - 21 พฤศจิกายน 2551

สิ่งที่ได้จากการทำงาน
- ไรท์แผ่น DVD เป็นรูปภาพและประวัติของรถที่เข้ามาใช้บริการตั้งแต่ปี 2550
- ส่ง E-mail ให้บริษัท ทิพยะ ประกันภัย และ บริษัท กรุงเทพ ประกันภัย
- เสริฟ์น้ำให้ลูกค้า
- บันทึกรายการรับรถประจำวัน
- เขียนใบเสร็จรับเงิน

สิ่งที่ได้เรียนรู้
- ทุกครั้งที่มีการสอนงานจากพี่ๆ ต้องจดบันทึกไว้ทุกครั้ง เพื่อป้องกันไม่ให้ลืม
- การทำงานต้องรอบคอบ ปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็ว

ปัญหาที่พบบ่อย
- อ่านลายมือจากใบรับรถไม่ออกจึงไม่สามารถที่จะนำมาบันทึกได้
- ไม่ทราบอักษรย่อของบริษัทประกันภัยจาก folder เพราะมีเยอะมาก

ข้อเสนอแนะ
-----------------------------

15 พฤศจิกายน 2551

บันทึกการปฏิบัติการฝึกงาน (ครั้งที่ 2) 10 - 14 พฤศจิกายน 2551

สิ่งที่ได้จากการทำงาน
- บันทึกรายการรับรถของลูกค้าประจำวัน
- เสริฟ์น้ำให้ลูกค้า
- ส่ง Fax ให้บริษัทประกันภัย
- ส่ง E-mail ให้บริษัททิพยะประกันภัย และ บริษัทกรุงเทพประกันภัย
- บันทึกข้อมูลของบริษัทเอเชียประกันภัย ใน http://eclaim3.emcsthai.com/eclaim/
- คำนวณค่าซ่อมและนำมาเขียนใบเสร็จรับเงิน

สิ่งที่ได้เรียนรู้
- การรับลูกค้าต้องยิ้มแย้ม แจ่มใส เสริฟ์น้ำตามความต้องการของลูกค้า
- การทำงานต้องรอบคอบ ปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็ว

ปัญหาที่พบบ่อย
- พูดจากับลูกค้าไม่ค่อยเข้าใจนักเพราะอยู่ในช่วงเริ่มต้นการปฏิบัติการ
- มีความล่าช้าในการปฏิบัติงาน
- อ่านลายมือจากใบรับรถไม่ออกจึงไม่สามารถที่จะนำมาบันทึกได้

ข้อเสนอแนะ
-----------------------------

12 พฤศจิกายน 2551

บันทึกการปฏิบัติการฝึกงาน (ครั้งที่ 1) 3-7 พฤศจิกายน 2551

สิ่งที่ได้จากการทำงาน
- ตรวจสอบรายการแจ้งค่าซ่อมตามใบเคลมที่วางบิล
- คำนวณค่าซ่อมและนำมาเขียนใบเสร็จรับเงิน
- บันทึกรายการรับรถของลูกค้าประจำวัน
- เสริฟ์น้ำให้ลูกค้า
- ส่ง Fax ให้บริษัทประกันภัย
- ส่ง E-mail ให้บริษัททิพยะประกันภัย และ บริษัทกรุงเทพประกันภัย
- บันทึกข้อมูลของบริษัทเอเชียประกันภัย ใน http://eclaim3.emcsthai.com/eclaim/

สิ่งที่ได้เรียนรู้
- การตรวจสอบรายการแต่ละรายการต้องใช้ความรอบคอบในการตรวจสอบเพราะหากตรวจสอบผิดมักจะเสียเวลาในการเริ่มต้นใหม่
- การต้อนรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการแต่ละท่าน ต้องยิ้มแย้มและการพูดจาที่ไพเราะน่าฟัง
- การรับคำสั่งการทำงานจากพี่ในบริษัทต้องฟังให้เข้าใจและจดบันทึกเสมอ เพราะจะทำให้ทำงานได้ง่ายขึ้นในครั้งต่อไป
- ได้เรียนรู้เกี่ยวกับสีรถที่อยู่ในกระบวนการซ่อม ซึ่งเป็นรายละเอียดที่ต้องบันทึกในการบันทึกข้อมูลของบริษัทประกันภัย

ปัญหาที่พบบ่อย
- ขาดความรอบคอบในการตรวจสอบ
- พูดจากับลูกค้าไม่ค่อยเข้าใจนักเพราะอยู่ในช่วงเริ่มต้นการปฏิบัติการ
- ไม่ทราบขั้นตอนในการบันทึกข้อมูลของบริษัทเอเชียประกันภัย
- ไม่ทราบอักษรย่อของบริษัทประกันภัยต่างๆ

ข้อเสนอแนะ
------------

11 พฤศจิกายน 2551

สถานที่ฝึกงาน


บริษัท ส. รุ่งเจริญกลการ จำกัด
S. RUNGCHAROEAN CO.,LID
เลขที่ 40/27 ถนน เพชรเกษม ซอย เพชรเกษม 92/2
แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค
จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10160
โทรศัพท์ 02 – 454 – 4917 , 02 – 413 - 1710
โทรสาร 02 - 805 - 5023


ประวัติส่วนตัว

ข้อมูลส่วนบุคคล
นางสาวนพวรรณ กสิวิริยะวงศ์ รหัส 48132792012
ระดับ ปริญญาตรี 4 ปี แขนงวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เกิด 13/02/30
วิชาที่ชื่นชอบ ภาษาอังกฤษ
วิชาที่ไม่ถนัด การบัญชี
ชื่อบิดา นายจตุพล กสิวิริยะวงศ์ อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว
ชื่อมารดา นางพัชรินทร์ กสิวิริยะวงศ์ อาชีพ แม่บ้าน
ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน 90 / 109 หมู่ที่ 5 ตำบล อ้อมน้อย
อำเภอ กระทุ่มแบน จังหวัด สมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74130
E-mail : u48132792012@hotmail.com
ที่อยู่ปัจจุบัน 542 หมู่ที่ 1 ซอยเพชรเกษม 92 / 2
ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10160

สถานที่ฝึกงาน
บริษัท ส. รุ่งเจริญ กลการ จำกัด
40 / 27 หมู่ที่ 1 ซอยเพชรเกษม 92 / 2 ถนนเพชรเกษม
แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค จังหวัดกรุงเทพมหานคร


บุคคลที่สามมารถติดต่อได้
นางพัชริทร์ กสิวิริยะวงศ์ ความสัมพันธ์ มารดา
ที่อยู่ 542 หมู่ที่ 1 ซอยเพชรเกษม 92 / 2 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10160

เพื่อนสนิท
1. นางสาว อนุสรา นิลไชย
2. นางสาว จันทิมา ธงศรี
3. นางสาว นิตยา เจนศิริทวีทรัพย์
4. นางสาว นิภาพร โมกขะรัตน์